WIE WIJ ZIJN

Op operationeel, tactisch en strategisch niveau werkt 3Delta aan blijvende verbeteringen in uw organisatie.

De consultants van 3Delta combineren adviesvaardigheden met zeer sterk ontwikkelde didactische vaardigheden, en zijn in staat om in alle lagen van de organisatie draagvlak en enthousiasme te creëren voor de benodigde verandering. Hierdoor wordende noodzakelijke veranderingen in uw organisatie ook geborgd.

Hierbij hechten wij veel belang aan het ‘in de rol brengen’ van uw verschillende stakeholders en medewerkers. Iedere projectmethodiek (maar ook procesorganisatie) gaat ervan uit dat uw mensen over “de wil en de skill” beschikken om activiteiten naar behoren uit te voeren, maar helaas is dat niet altijd het geval. In dergelijke gevallen doen wij er alles aan om ze in het zadel te krijgen.

null

Roelof Emmen

Managing Consultant / CEO

Roelof is een ervaren projectleider en program manager met internationale werkervaring. Hij is gespecialiseerd op bedrijfs­kun­dige disciplines waar­bij kennis van bedrijfsprocessen wordt ge­com­bi­neerd met nood­zake­lijke ondersteunende en stu­ren­de informatievoor­zie­ning.

Door zijn ruime ervaring in projecten (PRINCE 2 en IPMA C) is hij in staat deze specialisatie in een project­matige context plaatsen. Hij combineert adviesvaardig­heden met zeer sterk ontwikkel­de didac­tische vaardigheden, waardoor veranderingen in or­gani­­saties ook worden geborgd.

null

Erwin Steneker

Senior Business Consultant / Partner

Erwin is een pragmatische en betrokken business consultant en architect (TOGAF) met brede bedrijfskundige en IT-kennis en ervaring, zowel in projecten als in beheer. Hij is uitstekend in staat om complexe vraagstukken te vertalen in begrijpelijke concepten, en weet dit ook uit te dragen.

In zijn oplossingen zoekt Erwin altijd de balans tussen de verandering in de informatievoorziening, als de organisatieverandering die dit met zich mee brengt.

null

Hans Donk

Senior Business Consultant / Partner

Hans is een gedreven en resultaatgerichte senior business consultant met internationale werkervaring in logistiek en onderhoud. Hij is een teamspeler die gewend is in complexe en politiek gevoelige organisaties te opereren, waarbij hij veranderingstrajecten en groepen mensen op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau kan begeleiden.

Door zijn enthousiasme en ervaring is Hans in staat in alle lagen van de organisatie draagvlak te creëren voor de benodigde verandering.

null

Floris Janssen van Raay

Senior Data Analist / Partner

Floris is een toegewijde data analist met uitgebreide ervaring in het managen van complexe datamigraties.

Als verbindend persoon is hij bedreven in het samenbrengen van verschillende belanghebbenden en het creëren van een gezamenlijke visie voor succesvolle data migratieprojecten.